EXPERT IN FLOOD PROTECTION

The Netherlands is extremely successful at an international level when it comes to flood protection. The country has a large number of specialists available in every conceivable area: from the design and construction of dikes, forecasting systems, and decision-supporting systems, through to crisis management, measurement systems and evacuation.

 

FLOOD CONTROL 2015 PRESENTEERT EINDRESULTAAT
NEWS

De eindresultaten van Flood Control 2015 zijn op 20 november tijdens de conferentie Floodrisk 2012 gepresenteerd door de programmadirecteur Piet Dircke. Hij overhandigde het boek met de resultaten aan Jan Geluk, dijkgraaf van Hollandse Delta en voorzitter commissie waterkeringen Unie van Waterschappen.

Overhandiging boek Piet Dircke aan Jan Geluk

Piet Dircke overhandigt het boek aan Jan Geluk

In het boek staan de resultaten van vijf jaar onderzoek naar innovaties op het gebied van waterveiligheid. Het gaat onder meer om dashboards waterveiligheid, betere computermodelberekeningen, een Dijksterkte Informatie Systeem, nieuwe crisiscommunicatiemiddelen en nieuwe trainingsmiddelen. De innovaties zijn in Nederland maar ook daarbuiten toepasbaar.

Mission Flood Control 2015

“A really substantial improvement in operational flood protection worldwide.”